Hjulspinnare SP85-LV

Wheelspinner-SP85

Användningsområde:

Columbus hjulspinnaren SP85-LV är i första hand avsedd för att användas vid kontroll av hjul på tunga fordon - lastbilar, bussar, släpvagnar, trailers etc. Den kan naturligtvis också användas för kontroll av lätta fordon - personbilar, skåpbilar, mindre släpvagnar. Genom att spinna upp fordonshjulet i lämplig hastighet avslöjar man lätt oljud i hjullager, obalans i hjulen, skeva fälgar, ojämna däck etc. På fordon utrustade med ABS och EBS bromssystem kan hjulspinnaren användas för att spinna upp hjulet och kontrollera att styrsignalerna från hjulen är korrekta och når datorn som de ska.

Smidig och effektiv produkt:

Columbus SP85-LV är mycket lätt och smidig att arbeta med. Start, stopp och ändring av spinnarhjulets rotationsriktning sker enkelt med ett vridhandtag. Uppspinning av fordonshjulet sker genom att man lägger an spinnarhjulet mot däcksidan, för skakeln framåt och vrider på handtaget. Hjulspinnaren arbetar upp hastigheten på fordonshjulet i stort sett utan slirning mellan spinnarhjulet och däcket vilket minimerar lukt och ljud. När önskad hastighet har uppnåtts backas hjulspinnaren undan och man lyssnar efter ljud från hjullagret eller andra eventuella fel. Önskar man bromsa fordonshjulet lägger man åter an spinnarhjulet mot fordonshjulet och vrider på handtaget så att spinnarhjulet roterar i motsatt riktning.

Fördelar med vår produkt:

Med Columbus SP85-LV arbetar man från sidan av fordonet - vinkelrätt mot hjulet. Detta underlättar åtkomsten och är ett krav med dagens lågbyggda fordon. Columbus hjulspinnare är utrustad med en specialbyggd motor med högt startmoment och hög effekt vilket väsentligt reducerar tiden för uppspinning och nedbromsning av fordonshjulet. En stor fördel med Columbus hjulspinnare är att man kan spinna upp fordonshjulet till hastigheter runt 80 km/tim., vilket gör att man upptäcker lagerfel och eventuella andra fel som endast uppstår vid högre hastigheter. Hög spinningshastighet gör att lagerfettet i navet kommer upp i högre temperatur och blir mjukare så att även ljud från lager med mindre skador framträder tydligare.
Hjullager med mindre skador missas nämligen ofta när man använder hjulspinnare som ger en maximal spinningshastighet av 50 - 60 km/tim.
Med den höga spinningshastigheten som Columbus erbjuder har man också god tid på sig att konstatera om ett hjullager är skadat eller inte.

Observera - hjulspinnare SP85-LV är ingen balanseringsmaskin: vill man balansera fordonshjulet på fordonet måste en utrustning för detta ändamål införskaffas. Columbusmaskiner levererar inte sådana!

Columbus hjulspinnare SP85-LV levereras med ett års fabriksgaranti.

TEKNISK DATA
Vikt 58 kg
Längd 770 mm
Bredd 500 mm
Höjd 980 mm
Motor: 25 Nm vid 16A, 400 V, 3-fas, 50/60 Hz - med överströmsskydd och termiskt överbelastningsskydd.
Max spinnhastighet: c:a 80 km/t, beroende på fordonshjulets storlek.
Uppspinningstid: från 0 - 80 km/t, c:a 5 - 15 sek beroende på fordonshjulets storlek.
Bromstid: c:a 5 - 15 sek, beroende på fordonshjulets storlek.
Andra elanslutningar kan erhållas på begäran.
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det.

Jag förstår och Accepterar