Vagn till hjulspinnare

Vagn till Columbus Hjulspinnare SP75PV och SP85LV

Vagnen är avsedd för att användas när fordonet står på en fordonslyft. Man ställer då hjulspinnaren på vagnen så att spinnarhjulet kommer upp i nivå med hjulet som skall spinnas.