Hjulspinnare SP75-PV

Användningsområde:

Columbus hjulspinnaren SP75-PV är i första hand avsedd för att användas vid kontroll av hjul på lättare fordon - personbilar, mindre skåpbilar och lastbilar,
släpvagnar, motorcyklar och liknande. 
SP75-PV är i första hand avsedd för att spinna personbilshjul som inte är drivande. Finns det behov att spinna drivande hjul på lätta skåpbilar och lastbilar är det viktigt att tänka igenom sitt behov
så att maskinen inte blir underdimensionerad. Då kan det vara bättre att investera i den kraftfullare hjulspinnaren SP85-LV.
Obs - om man önskar spinna ett drivande fordonshjul måste fordonstillverkarens förskrifter följas noggrant så att inte några komponenter skadas i drivlinan.

SP75 Webb

Allmänt:

Genom att spinna upp fordonshjulet i lämplig hastighet avslöjar man lätt oljud i hjullager, obalans i hjulen, skeva fälgar, ojämna däck etc. På fordon utrustade med ABS bromssystem kan hjulspinnaren användas för att spinna upp hjulet och kontrollera att styrsignalerna från hjulen är korrekta och når datorn som de skall.

Smidig och effektiv produkt:

Columbus SP75-PV är mycket lätt och smidig att arbeta med. Start, stopp och ändring av spinnarhjulets rotationsriktning sker enkelt med ett vridhandtag. Uppspinning av fordonshjulet sker genom att man lägger an spinnarhjulet mot däcksidan, för skakeln framåt och vrider på handtaget. Hjulspinnaren arbetar upp hastigheten på fordonshjulet i stort sett utan slirning mellan spinnarhjulet och däcket vilket minimerar lukt och ljud. När önskad hastighet har uppnåtts backas hjulspinnaren undan och man lyssnar efter ljud från hjullagret eller andra eventuella fel. Önskar man bromsa fordonshjulet lägger man åter an spinnarhjulet mot fordonshjulet och vrider på handtaget så att spinnarhjulet roterar i motsatt riktning.

Fördelar med vår produkt:

Med Columbus SP75-PV arbetar man från sidan av fordonet - vinkelrätt mot hjulet. Detta underlättar åtkomsten och är ett krav med dagens lågbyggda fordon. Tack vare el-motorns väl tilltagna effekt blir uppspinningstiden av fordonshjulet mycket låg. 
En stor fördel med Columbus hjulspinnare är att man kan spinna upp fordonshjulet till hastigheter runt 80 km/tim, vilket gör att man upptäcker lagerfel och eventuella andra fel som endast uppstår vid högre hastigheter. Hög spinningshastigheten gör också att lagerfettet i navet kommer upp i högre temperatur och mjuknar så att även ljud från lager med mindre skador framträder tydligare. 

Hjullager med mindre skador missas nämligen ofta när man använder hjulspinnare som ger en maximal spinningshastighet av 50 - 60 km/tim. Med den höga spinningshastigheten som Columbus hjulspinnare erbjuder har man också god tid på sig att konstatera om ett hjullager är skadat eller inte.

Observera - hjulspinnare SP75-PV är ingen balanseringsmaskin: vill man balansera fordonshjulet på fordonet måste en utrustning för detta ändamål införskaffas. Columbusmaskiner levererar inte sådana!

Columbus hjulspinnare SP75-PV levereras med ett års fabriksgaranti.

TEKNISK DATA
Vikt 38 kg
Längd 630 mm
Bredd 440 mm
Höjd 1040 mm
Motor: 1,5 kW - 400 V, 3-fas, 50/60 Hz - med överströmsskydd och termiskt överbelastningsskydd.
Max spinnhastighet: c:a 80 km/t, beroende på fordonshjulets storlek.
Uppspinningstid: från 0 - 80 km/t, c:a 5 - 10 sek beroende på fordonshjulets storlek.
Bromstid: c:a 5 - 10 sek, beroende på fordonshjulets storlek.
Andra elanslutningar kan erhållas på begäran.
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det.

Jag förstår och Accepterar